VietChristian
VietChristian
nghe.app

Summer Photo

Có Can Đãm Vì Rõ Ý Chúa

Công-vụ các Sứ-đồ 21:1-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/9/2012; 413 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 22:46:18
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 21.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 21.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US11130.33 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Các Con Sẽ Găp Hoạn Nạn Trong Thế Gian (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
2Đổi Mới Tâm Trí (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
3Tôi Thấy Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Cách Ăn Nết Ở (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Hãy Cho Họ Ăn (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.