VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Có Can Đãm Vì Rõ Ý Chúa

Công-vụ các Sứ-đồ 21:1-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/9/2012; 438 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/19/2019 0:58:34
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 21.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 21.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US286.72 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cội Nguồn Yêu Thương (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
2Chiến Tranh Tâm Linh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Ma-ri Gặp Chúa Phục Sinh (Mục Sư Đỗ Lê Minh)1
4Phước Hạnh của Việc Truyền Giáo (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Mùa Gặt (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.