VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Cơn Giận Của Ca-in

Sáng-thế Ký 4:1-16
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:9/9/2012; 852 xem 12 lưu
Xem lần cuối 2/23/2020 23:9:9
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Sáng-thế Ký 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Sáng-thế Ký 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Garden Grove.


SốKhách từMới xem
1, Germany1006.69 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)28
2Chúng Ta Không Phải Là Những Cây Sậy Bị Gió Rung (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
3Nhà Đức Chúa Trời - Thành Ẩn Náu (Mục Sư Trần Quang Tuấn)3
4Bắt Chước (Mục Sư Nguyễn Lập Mà)1
5Đặc Điểm Của Người Lãnh Đạo Tin Kính (Pastor Gary Benedict)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.