VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Bánh Hằng Sống

Bánh Hằng Sống

Giăng 6:30-65
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/16/2012; 1886 xem 14 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 6:36:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, LOGOS (Tin Lành Giăng).


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US1914.80 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)60
2Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Công Việc Cần Làm (Mục Sư Lê Hồng Phúc)3
4Thánh Là Biết Tránh (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
5Huấn Lệnh Nghỉ Ngơi (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.