VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Chờ Đón Chúa Giáng Sinh Trở Lại

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/11/2016; P: 12/10/2016; 174 xem
Xem lần cuối 5/26/2018 5:51:44
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1, Germany1705.19 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tạ Ơn Thiên Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Được Chúa Mở Mắt Hai Lần (Mục Sư Lê Thiện Dũng)2
3Liên Kết Với Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Đầy Dẫy Thánh Linh (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
5Mục Đích Của Cuộc Đời (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng