VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Bốn Phẩm Tính Của Người Yêu Kính Chúa

Bốn Phẩm Tính Của Người Yêu Kính Chúa

Ê-phê-sô 4:15; Ê-phê-sô 4:29-32
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/23/2012; 1329 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/21/2019 19:8:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 4, Ê-phê-sô 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 4, Ê-phê-sô 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US250.57 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Làm Gì Với Lời Dư Luận? (MSNC Trần Việt Dũng)3
2Không Phục Vụ Chúa Nổi (Mục Sư Trần Trọng Luật)2
3Huyền Nhiệm Của Vương Quốc Đức Chúa Trời Được Tỏ Ra (P2) (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
4Theo Chúa Được Gì? (Mục Sư Trần Trọng Luật)2
5Đèn Trời Soi Xét (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.