VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai

Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai

Giăng 6:66-71
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/23/2012; 1890 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 18:28:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, LOGOS (Tin Lành Giăng).


SốKhách từMới xem
1, France2851.15 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Để Gia Đình Bớt Sóng Gió (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
2Vượt Qua Sự Ngã Lòng (Mục Sư Phan Minh Hội)2
3Tôi Tạ Ơn Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Ngang Qua Đồng Vắng (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)1
5Tìm Gặp Được Chúa (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.