VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai

Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai

Giăng 6:66-71
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/23/2012; 1927 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 9:58:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, LOGOS (Tin Lành Giăng).


SốKhách từMới xem
1Roubaix, France1590.07 phút
2, France1607.14 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Mục Sư Và Hội Thánh (Mục Sư Ngô Đình Can)2
2Con Số 3 Kỳ Diệu (Mục Sư Nguyễn Văn Huệ)2
3Sự Khôn Ngoan Từ Trời (Mục Sư Trần Mạnh Hùng)2
4Đếm Từng Ngày (Pastor Doyle Braden)2
5Đáp Ứng (Mục Sư Nguyễn Xuân Bình)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.