VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai

Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai

Giăng 6:66-71
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/23/2012; 1909 xem 9 lưu
Xem lần cuối 0.89 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, LOGOS (Tin Lành Giăng).


SốKhách từMới xem
1, , US0.94 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hễ Đất Còn, Lời Hứa Chúa Còn (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
2Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Sụp Đổ (Mục Sư Trương Trung Tín)2
4Tại Sao Tôi Cần Lời Chúa? (Mục Sư Trần Trọng Luật)2
5Đi Trong Sự Sáng (Mục Sư Trương Văn Sáng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.