VietChristian
VietChristian
nghe.app

Đống Đá Hay Đền Thờ?

Đống Đá Hay Đền Thờ?

1 Phi-e-rơ 2:1-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:9/16/2012; 885 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 15:9:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Phi-e-rơ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Phi-e-rơ 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1, France144.64 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Bỏ Cuộc Khi Ngã Lòng (Mục Sư Lê Thanh Liêm)3
2Nhẫn Nhục Chịu Đựng (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Nỗi Lòng Của Người Hầu Việc (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Ý Nghĩa Lễ Giáng Sinh (Mục Sư Đoàn Văn Miêng)1
5Tiêu Trừ Rủa Sả (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.