VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Bàn Tay Giải Cứu

Công-vụ các Sứ-đồ 21:27-40
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/30/2012; 337 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/13/2019 20:20:44
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 21.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 21.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Seattle.


SốKhách từMới xem
1, Thailand4259.74 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Gió Và Lửa (Mục Sư Lê Văn Thái)4
2Tôi Mong Muốn Làm Theo Ý Ngài (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
3Tương Lai Dưới Lăng Kính Cơ Đốc (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Tin Mừng Cho Người Nghèo (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
5Hội Thánh Yêu Thương (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.