VietChristian
VietChristian
svtk.net

Đấng Biết Chúng Ta

Đấng Biết Chúng Ta

Thi-thiên 139:1-5
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1085 xem
Xem lần cuối 1/16/2020 10:49:1
Xem  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 139.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 139.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Việt Nam Westminster.


SốKhách từMới xem
1, France2766.62 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Một Bắt Đầu Mới (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Thường Xuyên Vâng Phục Vì Tình Yêu (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
3Người Tin Chúa Và Vấn Đề Tội Lỗi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Không Thấy Mà Yêu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Cây Thập Tự Tôi Mang (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.