VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Tiếng Gọi Trong Hoang Mạc

Tiếng Gọi Trong Hoang Mạc

Sáng-thế Ký 3:1-15
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:9/30/2012; 1142 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/15/2019 15:9:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Sáng-thế Ký 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Sáng-thế Ký 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1Thu Dau Mot, Vietnam4873.02 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hoang Phí Vì Yêu (Mục Sư Trần Trọng Luật)2
2Trung Tín Nhỏ Dẫn Đến Ơn Phước Lớn (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
3Cầu Nguyện Cho Đất Nước Phấn Hưng (Mục Sư Ngô Việt Tân)1
4Đấng Mưu Luận Giáng Sinh (Mục Sư Lê Thành Hiệp)1
5Năm Tác Động Của Chúa Trên Hội Thánh (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.