VietChristian
VietChristian
nghe.app

Lời Hứa Chữa Lành Của Đức Chúa Trời

Lời Hứa Chữa Lành Của Đức Chúa Trời

Gia-cơ 5:14-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/7/2012; 894 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 23:3:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Gia-cơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 5.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Cary.


SốKhách từMới xem
1, Germany10449.64 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nỗi Lòng Của Người Hầu Việc (Mục Sư Đặng Quy Thế)3
2Tạ Ơn Luôn Luôn (Mục Sư Phan Phước Lành)3
3Lời Sống (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
4Trăn Trở (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
5Cội Nguồn Yêu Thương (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.