VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Lời Hứa Chữa Lành Của Đức Chúa Trời

Lời Hứa Chữa Lành Của Đức Chúa Trời

Gia-cơ 5:14-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/7/2012; 1031 xem 10 lưu
Xem lần cuối 0.39 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Gia-cơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 5.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Cary.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.