VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Nguồn Phước: Khi Phục Vụ

Nguồn Phước: Khi Phục Vụ

Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-8
Mục Sư Nguyễn Thành An
C:10/28/2012; 1518 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/12/2020 20:26:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US16727.75 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lời Nói Gây Dựng (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
2Không Có Việc Làm - Là Đức Tin Chết (Mục Sư Ngô Đình Can)2
3Một Bắt Đầu Mới II (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Bốn Phẩm Tính Của Người Yêu Kính Chúa (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
5Phước Cho Người Giải Hòa (Mục Sư Nguyễn Anh Tuấn)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.