VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Bạn Mở Cửa Lòng Với Chúa

Mác 9:31-50
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/11/2012; 497 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 18:32:53
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 9.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1Changi, Singapore13278.41 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thỉ)5
2Làm Chúa Hài Lòng (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Chớ Nghi Ngờ Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Ánh Sáng Cho Nhân Loại (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Đám Rước Vĩ Đại (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.