VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Bạn Mở Cửa Lòng Với Chúa

Mác 9:31-50
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/11/2012; 498 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.85 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 9.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1, , US0.88 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1An-ti-ốt Tuyệt Vời: Một Hội Thánh Cho Ngày Nay (Pastor Glen Peterson)2
2Khảo Nghiệm Đời Sống Cơ Đốc Nhân (Pastor Đặng Ngọc Quốc)2
3Trở Nên Như Trẻ Thơ (MSNC Trần Việt Dũng)2
4Hãy Xem Người Làm Ruộng (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
5Thông Tin Và Hợp Tác Với Cấp Độ Mới (Pastor Michael Proud)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.