VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Cảm Tạ Chúa Ban Cho Con Đường Cứu Rỗi

Giăng 3:12-16
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/22/2012; 793 xem
Xem lần cuối 10/11/2019 11:19:40
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 3.

Lễ Tạ Ơn, Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US4437.10 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Dối Mình (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
2Ngũ Ngon Trong Lòng Sư Tử (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
3Trái Tim Nhạy Cảm (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Live For The Goal Of Eternity (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1
5Kỳ Vọng Của Đấng Christ - Tôn Vinh Cha Trên Đất (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.