VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Cảm Tạ Chúa Ban Cho Con Đường Cứu Rỗi

Giăng 3:12-16
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/22/2012; 773 xem
Xem lần cuối 4/21/2019 7:34:21
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 3.

Lễ Tạ Ơn, Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1, Singapore574.31 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Quyền Năng Phúc Âm (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
2Chúa Chịu Thống Khổ Vì Ai? (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
3Đủ Mọi Thứ Cầu Nguyện (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2
4Chiến Thắng Kẻ Chống Nghịch Chúa Giê-su (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
5Chạy Nhưng Không Thể Trốn (Mục Sư Trần Trọng Luật)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.