VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Khải Tượng Về Con Người Mới

2 Phi-e-rơ 1:4; Thi-thiên 82:6
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/11/2016; P: 12/13/2016; 962 xem 20 lưu
Xem lần cuối 9/26/2021 9:6:22
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Phi-e-rơ 1, Thi-thiên 82.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Phi-e-rơ 1, Thi-thiên 82.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.