VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Bảo Tồn Cho Sứ Vụ

Công-vụ các Sứ-đồ 22:23-35
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/28/2012; 287 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/19/2019 11:3:42
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 22.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1, France1348.49 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Quyền Năng Của Sự Cảm Tạ Và Ngợi Khen (Mục Sư Trần Quang Tuấn)5
2Tạ Ơn Luôn Luôn (Mục Sư Phan Phước Lành)4
3Hãy Để Chúa Viết Chuyện Đời Bạn: Phục Vụ (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
4Kết Nối Trong Gia Đình Đức Chúa Trời (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
5Người Tin Chúa Và Vấn Đề Tội Lỗi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.