VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Winter Photo

Khi Thượng Đế Tìm Bạn

Lu-ca 2:8-16
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/23/2012; 516 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/6/2021 13:6:8
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Lễ Giáng Sinh, Website, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.