VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Sự Mầu Nhiệm Kỳ Diệu

Ê-phê-sô 5:22-33
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/23/2012; 1466 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 20:56:18
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Vancouver, BC, CA3613.47 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Yêu Kính Chúa Phải Sống Như Thế Nào? (Mục Sư Trần Thiện Đức)3
2Người Tin Chúa Và Vấn Đề Tội Lỗi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Thường Xuyên Vâng Phục Vì Tình Yêu (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
4Một Bắt Đầu Mới (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Đầu Tư Vào Phước Hạnh Thuộc Linh (Mục Sư Nguyễn Tony)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.