VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Người Được Chúa Dùng

Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/11/2016; P: 12/14/2016; 1060 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/21/2019 2:58:2
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US2105.08 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trong Mọi Sự Chúa Là Đấng Tốt Lành (Phần 1) (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)4
2Cuộc Sống Độc Thân (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)4
3Khi Yếu Đuối Ấy Là Lúc Mạnh Mẽ (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
4Trở Nên Còn Tệ Hại Hơn (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)2
5Cha Trên Trời (Mục Sư Lê Thành Hiệp)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.