VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Hãy Sống Như Con Cái Sáng Láng

Ê-phê-sô 5:15-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/30/2012; 414 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/10/2019 4:9:6
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1, , US4172.58 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Mọi Sự Cho Mọi Người (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
2Nhen Lại Ơn Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Dầu mới (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Cách Đối Phó Cảm Dỗ (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1
5Trông Chờ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.