VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Winter Photo

Dọn Lòng Cho Ước Nguyện Đầu Năm

Phi-líp 4:8-9; Mác 7:20-23
Pastor Michael Faber
C:1/6/2013; 539 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.66 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 4, Mác 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4, Mác 7.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1, , US0.70 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)12
2Chúng Ta Không Phải Là Những Cây Sậy Bị Gió Rung (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
3Sống Trong Ơn Bảo Trợ Của Chúa (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
4Bình An Trong Tâm Hồn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Đức Thánh Linh - Đấng Làm Những Việc Siêu Nhiên Qua Lời Cầu Nguyện Của Chúng Ta (1) (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.