VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Dọn Lòng Cho Ước Nguyện Đầu Năm

Phi-líp 4:8-9; Mác 7:20-23
Pastor Michael Faber
C:1/6/2013; 520 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.16 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 4, Mác 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4, Mác 7.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1, , US0.20 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Kẻ Yêu Đời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Xin Nhớ Đến Con! (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Của Lễ Cảm Tạ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Say Thánh Linh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.