VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Winter Photo

Đấng Nắm Thời Gian

Khải-huyền 2:8-11
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/6/2012; 726 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 4:41:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Khải-huyền 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Khải-huyền 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Thiên Ân.


SốKhách từMới xem
1, Germany3093.47 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)34
2Tăng Trưởng Và Tin Kính (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
3Hội Thánh Và Trần Gian (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
4Ân Điển và Bình An (Pastor Doug Kellum)2
5Được Cứu Chuộc Khỏi Sự Rủa Sả Và Đưa Vào Phước Hạnh (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.