VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Đấng Nắm Thời Gian

Khải-huyền 2:8-11
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/6/2012; 708 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1.09 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Khải-huyền 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Khải-huyền 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Thiên Ân.


SốKhách từMới xem
1, , US1.17 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ngươi Có Muốn Lành Chăng? (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2
2Nước Đức Chúa Trời Ở Trong Các Ngươi (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
3Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Biết Lắng Nghe (Mục Sư Đoàn Hưng Khôi)2
5Được Gọi Đến Vinh Hiển (Phần 1) (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.