VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Winter Photo

Đấng Nắm Thời Gian

Khải-huyền 2:8-11
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/6/2012; 709 xem 5 lưu
Xem lần cuối 0.75 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Khải-huyền 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Khải-huyền 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Thiên Ân.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.83 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Đến Xem (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
2Điều Thiết Yếu Cho Sự Sống (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
3Trọn Vẹn Đời Đời Trong Ân Sủng Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
4Ném Đá Hay Không Ném Đá (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Xin mặc lấy Quyền Phép trên con (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.