VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Ánh Sáng Giáng Sinh Năm Xưa

Lu-ca 2:1-20
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/22/2012; 680 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.16 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Thiên Ân, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1, , US0.23 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ơn Tái Tạo Chúa Ban (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
2Triệt Để Đầu Phục Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
3Đổi Tên Đổi Mới Cuộc Đời (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
4Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Đổi Tên Đổi Mới Cuộc Đời (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.