VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Spring Photo

Sự Bình An Vĩnh Cửu

Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/11/2016; P: 12/15/2016; 1863 xem 25 lưu
Xem lần cuối 5/27/2018 5:3:57
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-sai 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 9.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1, Italy92.99 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đầy Dẫy Thánh Linh (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
2Chúa Dẫn Dắt Cuộc Đời Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Đình Liễu)3
3Từ Thập Tự Đến Vinh Quang (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
4Heaven and Hell (Part 2) (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
5Gánh Thế (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng