VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Người Muốn Ta Làm Chi Cho Ngươi?

Mác 10:32-52
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/20/2013; 440 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/5/2019 5:57:5
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1, France20738.75 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tâm Tình Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)5
2Gieo Ra Hư Nát Mà Sống Lại Không Hư Nát (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
3Đấng Giải Quyết Nan Đề (Mục Sư Đặng Ngọc Hương)2
4Thương Tâm (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Giải Cứu Để Phục Vụ (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.