VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Người Muốn Ta Làm Chi Cho Ngươi?

Mác 10:32-52
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/20/2013; 472 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/5/2019 19:20:18
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1Honolulu, HI, US21499.17 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tiên Tri Và Bệnh Tật (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Niềm Vui Lớn Trong Đời (Mục Sư Đào Văn Chinh)2
3Chúng Ta Yêu Đức Chúa Trời (Mục Sư Ngô Đình Can)1
4Bài Ca Sau Giáng Sinh (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1
5Đức Chúa Trời Quyền Năng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.