VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Winter Photo

Ân Điển - Có Công Bằng Chăng?

Ma-thi-ơ 20:1-16
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/20/2013; 641 xem
Xem lần cuối 0.92 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 20.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.92 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phần Thưởng Của Người Hầu Việc Chúa (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
2Phước Thiêng Liêng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
3Thờ Phượng: Hình Ảnh Thân Tình Với Chúa (Pastor Michael Proud)1
4Đến Với Tội Nhân (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Gặp Mặt Chúa (Mục Sư Lê Thế Đinh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.