VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Ân Điển - Có Công Bằng Chăng?

Ma-thi-ơ 20:1-16
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/20/2013; 624 xem
Xem lần cuối 10/18/2019 22:0:9
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 20.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1Boydton, VA, US6595.51 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đáp Ứng Với Sự Đau Khổ (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
2Khi Yếu Đuối Ấy Là Lúc Mạnh Mẽ (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
3Người Dọn Đường (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Biết Ơn Chúa (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Đức Chúa Jêsus Christ Là Đấng Giải Cứu (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.