VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Cầu Xin Những Việc Lớn

Hê-bơ-rơ 11:6; Ma-thi-ơ 13:58; Mác 6:5-6
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/3/2013; 1300 xem 11 lưu
Xem lần cuối 6/20/2020 10:25:9
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Hê-bơ-rơ 11, Ma-thi-ơ 13, Mác 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Hê-bơ-rơ 11, Ma-thi-ơ 13, Mác 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, France20274.98 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)32
2Đến Gần Chúa Hơn (Mục Sư Đặng Quy Thế)3
3Lời Nói Chẳng Mất Tiền Mua (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Hai Kẻ Thù (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Hầu Thế Gian Tin Rằng Cha Đã Sai Con (Pastor Evan Lee Dahl)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.