VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Nước Cha Được Đến, Ý Cha Được Nên

Ma-thi-ơ 6:9-13
Pastor Michael Faber
C:2/3/2013; 287 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/15/2019 12:48:41
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1602.95 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tư Tế Hoàng Gia (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
2Lời Cầu Nguyện Cuối Năm (Mục Sư Trần Thiện Tri)2
3Không Quên Ân Huệ Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Trái Tim Biết Ơn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Vài Nguyên Tắc Phục Vụ Chúa (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.