VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Nước Cha Được Đến, Ý Cha Được Nên

Ma-thi-ơ 6:9-13
Pastor Michael Faber
C:2/3/2013; 287 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.69 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.70 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tư Tế Hoàng Gia (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Lưng Thắt Sẵn, Đèn Thắp Sáng (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
3Nắm Quyền Kiểm Soát Tâm Trí Của Bạn (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Gia Đình Hạnh Phúc (Mục Sư Dương Đình Nguyện)1
5Đẹp Ý Đức Chúa Trời (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.