VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Chúng Ta Yêu Đức Chúa Trời

Chúng Ta Yêu Đức Chúa Trời

Ma-thi-ơ 22:36-38; Mác 12:29-30
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/17/2013; 724 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/15/2020 23:24:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 22, Mác 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 22, Mác 12.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Cary.


SốKhách từMới xem
1, France16247.84 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)37
2Thời Gian Biệt Thánh (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)5
3Chìa Khóa Uy Quyền Của Sự Mở Cửa (Mục Sư Trần Quang Tuấn)5
4Tình Đầu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
5Bí Quyết Sống Lâu (Mục Sư Lê Phước Lạc)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.