VietChristian
VietChristian
nghe.app

Chúng Ta Yêu Đức Chúa Trời

Chúng Ta Yêu Đức Chúa Trời

Ma-thi-ơ 22:36-38; Mác 12:29-30
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/17/2013; 654 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/11/2019 21:59:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 22, Mác 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 22, Mác 12.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Cary.


SốKhách từMới xem
1Ho Chi Minh City, Vietnam10416.99 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Dạy Người Trong Sự Công Bình (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Ai Gây Nên Cảnh Đau Thương (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Chúa Chết Để Chúng Ta Được Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Nối Kết Với Đấng Christ (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1
5Sốt Sắng Trong Việc Lành (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.