VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Cảnh Tượng Đêm Khuya Chốn Ngục Tù

Công-vụ các Sứ-đồ 16:22-34
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/17/2013; 1006 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 10:18:30
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 16.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US3100.60 phút
2Kleppe, Norway3135.47 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lời Cầu Nguyện (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
2Sự Mầu Nhiệm Kỳ Diệu (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
3Thờ Phượng Mùa Giáng Sinh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
4Chúc Phước Để Hưởng Phước (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1
5Hoan nghênh tiếp đón sự hiện diện vinh hiển của Chúa (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.