VietChristian
VietChristian
httl.org

Tự Do Hay Nô Lệ

Tự Do Hay Nô Lệ

Giăng 8:31-36
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/17/2013; 1653 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 20:59:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 8.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, LOGOS (Tin Lành Giăng).


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US631.67 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Quyền Năng Của Sự Cảm Tạ Và Ngợi Khen (Mục Sư Trần Quang Tuấn)4
2Sống Thỏa Lòng (Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh)4
3Bắt Chước Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
4Bài Hát Tạ Ơn (Mục Sư Lê Thanh Liêm)3
5Chân Dung Người Biết Ơn Cha (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.