VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Quê Hương Khước Từ

Quê Hương Khước Từ

Lu-ca 4:14-30
Mục Sư Nguyễn Tony
C:12/18/2016; P: 12/20/2016; 683 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/15/2019 10:46:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US5569.92 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hệ Quả Của Ý Riêng Tốt (Mục Sư Trần Quang Tuấn)3
2Làm Gì Với Lời Dư Luận? (MSNC Trần Việt Dũng)3
3Đừng Yêu Thương Đầu Môi Chót Lưỡi (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Tình Bạn, Tình Yêu, Tình Dục (Mục Sư Hứa Trung Tín)1
5Tôi Thuộc Về Đây (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.