VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Quê Hương Khước Từ

Quê Hương Khước Từ

Lu-ca 4:14-30
Mục Sư Nguyễn Tony
C:12/18/2016; P: 12/20/2016; 713 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 22:52:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US843.47 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sức mạnh của sự cầu nguyện (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
2Tin Lành Vinh Hiển (Mục Sư Võ Xuân)1
3Một Hội Thánh Đẹp Lòng Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
4Chuẩn bị sẵn sàng nghinh tiếp Chúa trở lại (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Từ Bỏ Nếp Sống Vô Tín (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.