VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Quê Hương Khước Từ

Quê Hương Khước Từ

Lu-ca 4:14-30
Mục Sư Nguyễn Tony
C:12/18/2016; P: 12/20/2016; 854 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/20/2021 20:47:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 4.

Website, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ, Lễ Giáng Sinh.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.