VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Hiểu Biết Các Ân Tứ Đức Thánh Linh

1 Phi-e-rơ 4:7-11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/3/2013; 1453 xem 16 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 17:23:9
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Phi-e-rơ 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Phi-e-rơ 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, France10252.93 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tìm Gì? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
2Chúa Sẽ Sai Ai? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
3Đến Gần Với Ơn Trời (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Người Bạn Thật (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Chúa Sống Trong Tôi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.