VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Cây Chúa Không Trồng Phải Nhổ Đi

Ma-thi-ơ 15:1-20
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:3/10/2013; 619 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 10:18:8
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Seattle.


SốKhách từMới xem
1Roubaix, France4430.98 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Uy Quyền Trên Ma Quỷ (Phần 3) (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
2Chiến Đấu Chống Lại Cám Dỗ (Mục Sư Trần Trọng Luật)2
3Đặc Sai Mục Đích (Mục Sư Trương Trung Tín)2
4Chớ Nghi Ngờ Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Phước Đầu Năm (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.