VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Cây Chúa Không Trồng Phải Nhổ Đi

Ma-thi-ơ 15:1-20
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:3/10/2013; 621 xem 7 lưu
Xem lần cuối 0.45 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Seattle.


SốKhách từMới xem
1, , US0.50 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)52
2Tiếng Nói Sau Cùng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Những Tiếng Gọi Trong Đời Sống II (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Hãy Làm Điều Này Khi Nhớ Đến Ta (Mục Sư Hồ Vũ)1
5Nửa Giờ Yên Lặng Trên Thiên Đàng (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.