VietChristian
VietChristian
nghe.app

Phúc Âm Thứ Năm

Phúc Âm Thứ Năm

Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/17/2013; 748 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 22:55:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-sai 53.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 53.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Cary.


SốKhách từMới xem
1, Germany129.61 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Không Thấy Mà Yêu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Năm Mới Con Đường Mới (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)2
3Làm Giàu Bất Chính (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Hướng Nhìn Của Cơ Đốc Nhân (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)1
5Cùng Làm Việc Với Chúa (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.