VietChristian
VietChristian
nghe.app

Chúa Jesus Quan Tâm

Chúa Jesus Quan Tâm

Lu-ca 19:41-44
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/24/2013; 817 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 3:25:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 19.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Cary.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US3343.99 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đấng Chăn Giữ Tôi (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2
2Hướng Tới Tương Lai (Mục Sư Lê Thế Đinh)2
3Biết Mình Biết Ơn (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Trên Thập Giá (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Chén Tôi Đầy Tràn (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.