VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Chúa Jesus Quan Tâm

Chúa Jesus Quan Tâm

Lu-ca 19:41-44
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/24/2013; 1121 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/17/2022 5:12:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 19.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Cary.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.