VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Năng Quyền Phục Sinh

Ma-thi-ơ 28:1-7
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/31/2013; 455 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 21:41:5
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 28.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 28.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Boydton, VA, US6965.17 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thần Của Chúa Đến (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
2Kẻ Phản Bội (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Tĩnh Thức (Mục Sư Đoàn Văn Miêng)2
4Quan Điểm Của Đức Chúa Trời Về Tiền Bạc (Mục Sư Ngô Đình Can)1
5Biết Giá Trị (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.