VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Nếu Chúa Không Sống Lại

Nếu Chúa Không Sống Lại

1 Cô-rinh-tô 15:17-19
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/31/2013; 1740 xem 15 lưu
Xem lần cuối 5/24/2019 8:52:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Cô-rinh-tô 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Cô-rinh-tô 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US97.33 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sống Khôn Ngoan (Mục Sư Trần Trọng Luật)2
2Hãy Giữ Cho Khéo (Mục Sư Trương Trung Tín)2
3Thế Nào Tin Lành Uốn Nắn Gia Đình (Mục Sư Hồ Thế Nhân)1
4Làm thể nào để tin cậy Chúa cách dứt khoát (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Sự Xức Dầu bởi Đức Thánh Linh (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.