VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Autumn Photo

The Holy Spirit Shapes Our Spiritual Life

Ga-la-ti 5:13-14; Ga-la-ti 5:22-25; 1 Cô-rinh-tô 12:1-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/7/2013; 270 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 5:39:57
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 5, Ga-la-ti 5, 1 Cô-rinh-tô 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 5, Ga-la-ti 5, 1 Cô-rinh-tô 12.

Website, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.