VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Người Chăn Và Chiên

Người Chăn Và Chiên

Giăng 10:1-6
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/7/2013; 1827 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/29/2020 17:47:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 10.

Website, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, LOGOS (Tin Lành Giăng).

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.