VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Người Chăn Và Chiên

Người Chăn Và Chiên

Giăng 10:1-6
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/7/2013; 1772 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/6/2020 23:1:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, LOGOS (Tin Lành Giăng).


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US3428.26 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)19
2Vài Lời Dạy Của Chúa Trong Tuần Thánh (Mục Sư Đặng Ngọc Báu)4
3Biết Lúc Mình Được Thăm Viếng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
4Giao Ước Cửa Mở Vào Ơn Chúa (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
5Chúa Đã Sống Lại (Mục Sư Đặng Quy Thế)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.