VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Chăm Việc Chúa Hay Lo Việc Đời

Ma-thi-ơ 16:21-28
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:4/21/2013; 459 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 12:34:45
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 16.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Seattle.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US3313.79 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thi Hành Sự Kêu Gọi (Mục Sư Lê Thanh Liêm)3
2Chuyện Tế Nhị (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
3Kẻ Phản Bội (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
4Một Sự Mầu Nhiệm Lý Thú (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Chẳng Ai Cướp Khỏi Tay Ta (Mục Sư Trương Trung Tín)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.