VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Phục Sinh: Một Khởi Đầu Mới

Giăng 21:1-19
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:4/7/2013; 476 xem 11 lưu
Xem lần cuối 13.50 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 21.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 21.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Garden Grove, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Quang Nam, Vietnam13.50 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tâm Tình Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
2Gieo Ra Hư Nát Mà Sống Lại Không Hư Nát (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
3Thương Tâm (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Đấng Giải Quyết Nan Đề (Mục Sư Đặng Ngọc Hương)2
5Ân Sủng - Chiên Con Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Đặng Ngọc Hương)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.